Hopp til innholdet

0. Fasene

Når man skal montere en dieselvarmer er det flere elementer man må ta hensyn til. Ting bør monteres korrekt og en rutine for oppstart bør følges for å unngå uønskede hendelser.

Planlegging

Det er viktig å tenke på hvor man skal montere varmeren med tilhørende deler for å få maks ytelse og minst mulig problemer i fremtiden.

  1. Eksos – Det viktigste man må tenke på og som er vanskelig å gjøre om på er plasseringen av enheten i forhold til hvor eksosen skal tas ut, slangen skal være så kort som mulig, minst mulig bøyer for å unngå motstand, og om man klarer å holde seg til 60cm fra enheten er det best men kan forlenges til anbefalt maks 200cm. Varmeren bør plasseres sånn at utgangen for eksos på varmeren er minst 10cm over uttaket/gjennomføringen for eksos i skroget (om montering i båt), dette grunnet at eksosslangen skal ha en slak skrå vinkel nedover for å unngå ansamlinger av uforbrent diesel eller kondens (vann) i et eventuelt lavpunkt i røret.
  2. Diesel – Har du tilgang på diesel på ønsket monteringssted eller kan montere medfølgende dieseltank nært?
  3. Varmluftsrør – Dette er de rørene som skal transportere varme fra varmeren ut i kabinen, har du mulighet å koble på disse hvor du planlegger å sette opp din varmer?
  4. Husk at du også må kontrollere at avstanden mellom varmeren og plasseringen av kontrollpanelet ikke blir for langt.


Montering

Monteringen er selvfølgelig veldig viktig, det holder med at en liten feil er gjennomført i monteringen av varmeren eller delene for at den ikke skal starte eller temmelig raskt skal gå i stykker.

Følg monteringsstegene i del 1 til 6 for å forstå hvordan du bør montere alla delene og ikke minst hvorfor du bør gjøre som jeg anbefaler.

Oppstart

Før du fyrer opp varmeren din første gang er det flere viktige steg som bør gjennomføres for å få en hyggelig opplevelse.

Følg oppstartsstegene i del 7 for å sikre at det å trykke på ON-knappen første gang går som planlagt.