Hopp til innholdet

3. Panel og kabler

Ledningsnettet til en dieselvarmer er veldig enkelt og består av plug-and-play kontakter hvor det ikke går an å plugge feil kabel inn i feil kontakt. Systemet består av noe som kalles et cabel-harness, disse sitter alle sammen og skal kobles mellom varmeren, dieselpumpen, kontrollpanelet og strømkilden.

Kontrollpanelene kommer i flere formen men disse er de to vanligste displayene, LCD og analog.

Informasjon: Den vanligste grunnen til at dieselvarmeren blir totalskadet er en ikke korrekt montering av strøm til varmeren, noen slår av hovedbryteren til strømmen uten at dieselvarmeren har kjørt sin nedkjølingsprosess ved avslutningssyklusen. Dette fører til skader på flere komponenter blant annet skader på datakortet som medfører at varmeren ikke starter mer.

Strøm: Det finnes garantert mange meninger om hva som er riktig måte koble til strøm på men det pleier å anbefale følgende. Hente strøm til varmeren direkte fra hovedbryteren sin side som alltid er tilkoblet for å sikre at den aldri blir slått av. Montere en egen sikring og bryter mellom hovedbryteren og pluss på cabel-harness. Bryteren markeres godt. Hente minus fra minusskinnen. Dette resulterer i at man ikke av et mistak kan slå av strømmen til varmeren ved å skru av hovedbryteren i båten. Slå alltid av den egne bryteren når du forlater båten etter at nedkjølingsprosessen er gjennomført. (vifte-motoren har sluttet å gå)

Kontrollpanel: Kontrollpanelet bør monteres hvor det er lett tilgjengelig, i tillegg er LCD displayet utrustet med en termostat som gjør at du kan velge mellom Hz modus eller Celsius modus, Hz modus betyr i grunn at du velger hvor mange ganger per sekund dieselpumpen skal slå og føre inn diesel til forbrenning, var på Celsius modus i sin tur regulerer hastigheten/varmen ut fra hvor varmt det er i kabinen.

Tilleggs tips: Det er alltid lurt å ha et ekstra panel liggende i båten, om panelet du bruker går i stykker når varmeren går finns det ellers ingen måte å få slått av varmeren på enn å ta strømmen, noe som skader varmeren. Om dette skulle inntreffe anbefaler jeg at du tar strømmen på varmeren var på du raskest mulig fjerner “topplokket” på varmeren for å avlede mest mulig varme ut fra enheten.

Cabel-harness: Disse kablene er ikke mulig å koble feil da de kun passer på respektive kontakt. Følgende enheter skal kobles til. Strøm inn fra bryter. En kontakt til varmeren. En kontakt til kontrollpanelet. En kontakt til dieselpumpen. Stripse opp kablene godt sånn at de ikke henger og slenger rundt.