Hopp til innholdet

7. Oppstart

Oppstart av din varmer er enda en viktig oppgave da en eventuell feil eller ikke riktig gjennomført prosedyre kan lede til at for eksempel dieselpumpen din går i stykker før du en gang rekker å starte varmeren din.

Jeg vil bare starte med å beklage at jeg ikke fikk tatt en bedre video når jeg skulle dokumentere oppstart, jeg måtte gjennomføre det ute grunnet eksosen og belysningen var dessverre knapp.


Suge frem diesel: Dette er en oppgave som er delt inn i to deler. Først må vi suge frem diesel frem til pumpen fra dieseltanken. Grunnen til at man skal suge frem diesel og ikke bare bruke prime funksjonen som finns på varmeren er at diesel er den eneste smøringsmiddelene disse pumpene har, og om man har en lang slange og et stort dieselfilter kan man ødelegge pumpen før dieselen rekker frem til å begynne å smøre den.

Følg denne video for å suge frem diesel:

Prime frem diesel siste biten: Neste steg er nå at vi må bruke prime funksjonen på varmeren for å få diesel frem den siste biten fra pumpen og opp til varmeren.
Jeg starter nå med å koble til et 12v batteri på pluss og minus kabelen for å få startet opp displayet.

For å prime frem diesel den siste biten frem til varmeren trykker jeg på OK og Pil ned samtidig, displayet viser da H off, hvis jeg trykker pil opp så viser displayet H on og pumpen starter å prime frem diesel, jeg sjekker etter diesel i slangen og venter til jeg ser at alle bobler er primet ut av diesel slangene.

Video som viser når jeg primer frem den siste biten:

Kontrollere 12v innstillinger: Nå er det siste som gjenstår før vi kan starte varmeren å kontrollere at innstillingene for 12/24v er satt riktig.

Denne varmeren er av en 12v versjon. For å komme frem hvor jeg velger mellom 12 og 24 volt i menyen må jeg inn i på den lukkede delen som krever en kode. Koden er 1688 og denne er standard på varmeren.

Gjør følgende for å finne frem i menyen, trykk tre ganger på innstillingsknappen (tannhjulet), klikk OK nå må du angi koden 1688, du gjør det ved å navigere opp og ned og klikke OK når du står på tallet du vil velge. Når dette er gjennomført kommer du inn i innstillingsmenyen. Jeg anbefaler at du ikke gjør noen andre endringer i denne menyen da det kan resulterer i feil RPM på viften eller lignende. Klikke på tannhjulet tre ganger for å skifte mellom de forskjellige innstillingsmulighetene, nå står det V 12 eller V24, trykk pil opp for å velge 24v eller pil ned for å velge 12v. Jeg velger 12v her sen klikker jeg på tannhjulet på nytt for å komme med tilbake til start.

Video som viser når jeg kontrollerer 12v innstillingen:

Oppstart av varmeren: Nå skal jeg starte varmeren og velger mellom Hz og grader (termostat) modus.

Video som viser oppstart:

Nå er varmeren din montert opp og testkjørt, forhåpentligvis med samme resultat som meg.

Lykke til!