Hopp til innholdet

E-06 Feilsøking og reparasjon

I denne serien har jeg kjøpt en dieselvarmer som gått ca. 20 timer og har stoppet med E-06. Jeg starter med feilsøking, diagnostisering, demontering, for så å reparere og teste start av varmeren.

Video nr. 1: jeg viser hvordan jeg feilsøker og tester ved feilkode E-06

Video nr. 2: jeg viser hvordan jeg demonterer varmeren helt ned

Video nr. 3: jeg viser hvordan jeg løsner viftene og motoren fra viftehuset

Video nr. 4: Hva var feil på viftemotoren?.

Video nr. 5: jeg viser hvordan jeg monterer sammen hele varmeren på nytt

Video nr. 6: jeg viser teststart av varmeren. (kommer snart)