Hopp til innholdet

Eksos, vanlige feil

Kullos forgiftning: Vi starter med det farligste. Dette kan oppstå om eksos fra forbrenningskammeret får fri leid til utsiden av varmeren eller om eksosrøret ikke er tett. Fri leid fra forbrenningskammeret kan eksosen få om pakningen inn til forbrenningskammeret går i stykker og pakningen rundt glødepluggen ikke er tett. Vi får da ut eksos i det samme området som varmeren suger kaldt luft fra som varmes opp og sendes videre ut i kabinen.

Hvordan unngår vi katastrofen?

  1. Montere en CO varsler, dette er en ekstremt rimelig livsforsikring og jeg anbefaler at du monterer en i rommet hvor varmeren står for å avdekke lekkasje på eksosrøret og en i rommet hvor varmluft blåser ut. Disse måler antall partikler i luften og vil varsle ved eventuelt lekkasje.
  2. Aldri benytt den lyddemperen som følger med din kina varmer på en lukket installasjon, denne kan kun benyttes når den er montert utenfor selve varmeren, som ved for eksempel installasjon under en bil eller van.
  3. Se til at eksosrøret ditt er godt skrudd fast og tett både på varmeren og skroggjennomføringen.
  4. Kontrollere at pakningen som er montert mellom monteringsplaten og varmeren er godt plassert og holder tett.

Monteringen: Eksosrøret skal ikke ha noen ansamlingspunkter, dette betyr rett og slett at om det kommer en væske inn i røret enten via gjennomføringen eller fra varmeren så skal det renne ut igjen og ikke samles opp i et eventuelt lavpunkt.

Den totalt sammenlagte mengden grader bøy/vinkel på eksosrøret og forbrenningslufts-slangen skal ikke overgå 270 grader. (altså 3/4 av en helt runding)

Hvis du skal montere under en bil eller i et annet ikke lukket område kan du bruke den medfølgende lyddemperen men da er det viktig at du monterer den slik at dreneringshullet er vendt nedover sånn at væske kan renne ut her.