Hopp til innholdet

Strøm, vanlige feil

Når det kommer til montering av strøm og panel til varmeren så er det egentlig ikke så veldig mange feil man kan gjøre men konsekvensen om dette skjer er STORE.

Montering av strømtilførsel: Dette er en av de få tingene som du kan gjøre feil som faktisk ødelegger varmeren din helt og holdent.

Saken er den at når varmeren din går på maks så genererer den veldig mye varme, hvis det er sånn at strømmen til varmeren blir brutt når varmeren er veldig varm så får ikke varmeren kjørt sin avslutningsprosess som innebærer at den slutter å varme og kjøler ned varmeren med viften frem til den er på et nivå hvor viften kan slås av. Når viften er slått av og varmeren indikerer to streker på displayet kan strømmen slås av.

Så hva skjer da hvis strømmen blir brutt når varmeren går på maks? Jo all den varmen som er inne i forbrenningskammeret må ut et sted, varmeren sin kjøle-ribb blir for varmt og all varmen samles inne i varmeren sitt skall, data-kortet som styrer varmeren smelter, isoleringen på kablene smelter, isoleringen rundt glødepluggen smelter og mest sannsynlig blir det varige skader på viftemotoren. Mest sannsynlig vil varmeren aldri starte igjen.

Så hvordan unngår vi at dette skjer? Oftest skjer dette av et mistak, man har koblet varmeren sånn at om man slår av hovedstrømbryteren så bryter man også strømmen til varmeren. Koble heller sånn at varmeren henter sin strøm direkte fra batteriet, eller den siden av hovedbryteren som alltid har strøm, koble så en sikring og en bryter før varmeren som du markerer godt sånn at den ikke kan slås av ved et mistak.

For lange og smale kabler: En annen feil jeg ofte ser er for lange og tynne kabler, dette medfører et for høyt spenningsfall fram til varmeren, dette kan gå så langt at varmeren ikke vil starte opp og varsler om for lav volt. I oppstart bruker varmeren faktisk mellom 8 og 10 ampere på å varme opp glødepluggen, som er mye strøm gjennom de tynne kabele. Det kan sammenlignes med like mye strøm som en sterk hårføner bruker.